Kontakt

+386 820 575 06

Delovni čas

Ponedeljek - Petek 8:00 - 16:00

Naslov

Njiverce vas 6
2325 Kidričevo
Slovenija

Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

MaxTin Plus d.o.o.
Njiverce vas 6
2325 Kidričevo
Slovenija
Davčna št. : SI 760 38 114 (smo davčni zavezanci)
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov : Polona Murko
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na : office@maxtin.eu

 

Pooblaščena oseba
V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe pooblaščene osebe nismo imenovali, če pa imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na nas na : office@maxtin.eu

Upravljavec varuje osebne podatke skladno z internimi akti in vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke obdelujemo na zakonit in pregleden način, skladno z zakonitimi in določenimi nameni. Podatke varujemo na način, da so ustrezno zavarovani pred nedovoljeno in nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Dostopi do podatkov so omogočeni in odobreni le pooblaščenim zaposlenim osebam, izključno na podlagi ugotovljene delovne potrebe. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov. Podatki se ne prenašajo v tretje države. Podatki se posredujejo tretjim osebam le če tako določa zakonodaja ali pogodba o pogodbeni obdelavi.

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, upravljavec obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe.

Kršitve upravljanja in obdelav osebnih podatkov na področju Republike Slovenije obravnava informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave osebnih podatkov se obrnite na : office@maxtin.eu

 

Politika zasebnosti

Varnost osebnih podatkov je za upravljavca izjemno pomembno področje. Uporaba spletne strani je možna brez uporabe osebnih podatkov, vendar v kolikor želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti storitve na spletni strani v okviru katerih je potrebna uporaba osebnih podatkov potem lahko pri zagotavljanju nemotenega delovanja spletne strani pride do obdelave osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni zakonske podlage, se v takšnem primeru zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime in priimek, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se podatki nanašajo se izvaja skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Namen politike zasebnosti je informirati širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo. Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo so v okviru politike zasebnosti obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z upravljavcem, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob uporabi spletne strani.

 

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela odgovorna oseba podjetja dne, 08.03.2022